Ψυχοσωματικές Διαταραχές
Άλλες Κατηγορίες
Σεμινάρια
Άρθρα - Δημοσιεύσεις

Τι είναι η Κεφαλαλγία Τύπου Τάσης (ΚΤΤ) και η Ημικρανία (ΗΜ):

H ΚΤT είναι μια «ήπια» μορφή κεφαλαλγίας που επαναλαμβάνεται με επεισόδια διάρκειας από 30 λεπτά έως μερικές ημέρες. Ο πόνος χαρακτηρίζεται ως πιεστικός, ήπιας ή μέτριας έντασης, με αμφίπλευρο εντοπισμό, που δεν επιδεινώνεται με τη συνηθισμένη σωματική δραστηριότητα. Μπορεί να περιγραφεί σαν μια μέγγενη που σφίγγει δυνατά γύρω από το μέτωπο, όλο το κεφάλι, ή ως ένα αίσθημα βάρους. Είναι πιθανό να συνοδεύεται από ηχοφοβία ή φωτοφοβία, όχι όμως και από τα δύο. Σπανιότερα, αναφέρονται αισθήματα ζάλης ή και τάση προς έμετο (Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society, 2004).

Η ΗΜ είναι μια επαναλαμβανόμενη κεφαλαλγία που εκδηλώνεται με επεισόδια που διαρκούν 4-72 ώρες. Έχει μονόπλευρη εντόπιση, σφύζοντα χαρακτήρα και είναι ήπιας ή σοβαρής έντασης. Επιδεινώνεται από συνηθισμένες σωματικές δραστηριότητες όπως, για παράδειγμα, το ανέβασμα μιας σκάλας και συνοδεύεται από φωτοφοβία ή/και ηχοφοβία. Η τυπική συμπεριφορά του ασθενούς με ΗΜ είναι η απόσυρση σε κάποιο σκοτεινό χώρο, χωρίς ερεθίσματα, μέχρι την υποχώρηση της κρίσης. Το επίπεδο δυσλειτουργίας του ασθενούς μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 50% (Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society, 2004).

Το κλειδί, πίσω από όλα αυτά τα συμπτώματα, είναι μια δυσλειτουργική συνήθεια σύσφιξης συγκεκριμένων μυών ή αγγείων κατά την διάρκεια της ημέρας ή/και της νύχτας (κατά τον ύπνο).

Ψυχοφυσιολογική αντιμετώπιση της Κεφαλαλγίας Τύπου Τάσης και της Ημικρανίας

Πολλά άτομα, λόγω στρες ή άλλων παραγόντων, εμφανίζουν δυσλειτουργικές δραστηριότητες και πιέσεις σε συγκεκριμένους μύες (στο κεφάλι, στο λαιμό ή στους ώμους) ή αγγεία. Οι πιέσεις αυτές ευθύνονται για τον πόνο της Κεφαλαλγίας Τύπου Τάσης (ΚΤΤ) και της Ημικρανίας (ΗΜ).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Ψυχικής Ισορροπίας προσφέρει εκπαίδευση σε τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των κεφαλαλγιών. Οι κυριότερες τεχνικές είναι: α) η ηλεκτρομυογραφική βιοανατροφοδότηση (παρακολούθηση και επανεκπαίδευση της λειτουργίας του μυϊκού συστήματος, με τη βοήθεια ειδικών αισθητήρων) β) οι τεχνικές διαχείρισης και αντιμετώπισης του στρες και γ) οι τεχνικές χαλάρωσης.

Στόχοι Παρέμβασης:
- Η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για τις Κεφαλαλγίες Τύπου Τάσης (ΚΤΤ) και τις Ημικρανίες (ΗΜ), το στρες και την αμφίδρομη σχέση που τα συνδέει,
- Η μείωση ή και εξάλειψη των ΚΤΤ και των ΗΜ με τρόπους που βασίζονται στον αυτοέλεγχο,
- Η εκπαίδευση στη χαλάρωση, σε τεχνικές διαχείρισης του στρες και σε τρόπους έκφρασης θετικών και αρνητικών συναισθημάτων που μπορεί να προκαλούνται από το περιβάλλον