Ψυχοσωματικές Διαταραχές
Άλλες Κατηγορίες
Σεμινάρια
Άρθρα - Δημοσιεύσεις
Το Κέντρο Ψυχικής Ισορροπίας απαρτίζεται από ψυχολόγους εξειδικευμένους στη γνωστική- συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, η οποία έχει υπέροχη εφαρμογή σε πολλά βασικά προβλήματα, όπως οι ψυχοσωματικές διαταραχές, η διαχείριση του στρες, οι φοβίες, η κατάθλιψη, η συζυγική θεραπεία κ.α. Εξ ορισμού, η ψυχοσωματική διαταραχή έχει την έννοια ότι ο οργανισμός νοσεί λόγω δυσλειτουργίας κάποιου συστήματος ή οργάνου του, που προέρχεται ή υπόκειται στον έλεγχο ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Ο θεράπων ιατρός διαγιγνώσκει το πρόβλημα και παρακολουθεί την εξέλιξη του ασθενούς του, ενώ ο ειδικός Εφαρμοσμένης Ψυχοφυσιολογίας αναλαμβάνει να διερευνήσει τις νευροφυσιολογικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του προβλήματος και, ίσως σημαντικότερο όλων, να μυήσει τον ασθενή στις αξίες της διαχείρισης του στρες, τη συστηματική χαλάρωση και τη βιοανατροφοδότηση.