Ψυχοσωματικές Διαταραχές
Άλλες Κατηγορίες
Σεμινάρια
Άρθρα - Δημοσιεύσεις

Τα ιδρυτικά μέλη του Κέντρου Ψυχικής Ισορροπίας είναι η Κρίστη Πασαλίδου και η Γεωργία Νασιοπούλου.

Και οι δύο ψυχολόγοι είναι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Γνωστικής Ψυχολογίας και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.