Ψυχοσωματικές Διαταραχές
Άλλες Κατηγορίες
Σεμινάρια
Άρθρα - Δημοσιεύσεις

Τι είναι το Κροταφογναθικό Σύνδρομο (ΚΓΣ):

Όταν λέμε ΚΓΣ εννοούμε μια σειρά από συμπτώματα, όπως:
• Πόνο στο σαγόνι, το κεφάλι και το λαιμό
• Ευαισθησία και πόνος στους κροταφογναθικούς και τους μασητήρες μύες
• Περιορισμένο άνοιγμα του σαγονιού και περιορισμένη ικανότητα για σωστή κίνηση της γνάθου
• Περίεργους ήχους που παράγονται μέσα στην κροταφογναθική άρθρωση κατά την διάρκεια της διάνοιξης του στόματος.

Το κλειδί, πίσω από όλα αυτά τα συμπτώματα, είναι μια δυσλειτουργική συνήθεια σύσφιξης και βρυγμού (τριξίματος) των δοντιών, είτε κατά την διάρκεια της ημέρας, είτε του ύπνου.

Ψυχοφυσιολογική αντιμετώπιση του Κροταφογναθικού Συνδρόμου

Πολλά άτομα, λόγω στρες ή άλλων παραγόντων, εμφανίζουν δυσλειτουργικές δραστηριότητες και πιέσεις σε μέρη της κροταφογναθικής άρθρωσης (δόντια, σαγόνια, μύες). Οι πιέσεις αυτές ευθύνονται για την καταστροφή των δοντιών και των ούλων, όπως επίσης και για τον πόνο του ΚΓΣ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Ψυχικής Ισορροπίας προσφέρει εκπαίδευση σε τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του παθογενετικού μηχανισμού του ΚΓΣ. Οι τρεις κυριότερες τεχνικές είναι: α) η ηλεκτρομυογραφική βιοανατροφοδότηση (παρακολούθηση και επανεκπαίδευση της λειτουργίας του μασητικού συστήματος, με τη βοήθεια ειδικών αισθητήρων) β) οι τεχνικές διαχείρισης και αντιμετώπισης του στρες και γ) οι τεχνικές χαλάρωσης.

Στόχοι Παρέμβασης:
- Η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για το κροταφογναθικό σύνδρομο (ΚΓΣ), το στρες και την αμφίδρομη σχέση που τα συνδέει,
- Η εκπαίδευση σε τρόπους πρόληψης της επανεμφάνισης των συμπτωμάτων που περιγράφουν το ΚΓΣ, όπως η σύσφιξη και ο τριγμός των δοντιών, καθώς και οι πονοκέφαλοι που συχνά το συνοδεύουν.
- Η εκπαίδευση στη χαλάρωση, σε τεχνικές διαχείρισης του στρες και σε τρόπους έκφρασης θετικών και αρνητικών συναισθημάτων που μπορεί να προκαλούνται από το περιβάλλον.